Ponúkame administratívne služby pre všetkých ktorí žijú a pracujú v Nemecku, a to bez ohľadu na to či ste tam ako zamestnanec alebo živnostník

Mali ste príjem v Nemecku? Potom je pravdepodobné že potrebujte vysporiadať dane a možno Vám dokonca vznikne nárok na vrátenie zaplatených daní. Poskytneme Vám potrebné informácie a v prípade potreby Vám spracujeme daňové priznanie.

Žijete v Nemecku a máte rodinu? Potom máte nárok na prídavky na deti. Vybavíme za Vás potrebné formality a poskytneme potrebné informácie.

Pracujete v Nemecku ako podnikateľ – živnostník, sro? Vzniká Vám tak pomerne veľa registračnýh a administratívnych povinností ktoré za Vás vybavíme – napr. pridelenie daňového identifikačného čísla, oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane (Freistellung), registrácia v remeselných komorách a pod. Rovnako za vás urobíme aj Odhlásenie z pobytu a zo zdravotnej posiťovne pri odchode z Nemecka, keď sa chcete vrátiť na Slovensko. Vybavovanie so SOKA-Bau. Prihlásenie do remeselníckej komory (Handwerkskammer), konzultácie s dôchodkovou poisťovňou a veľa ďalších. Ak máte otázky, kontaktujte nás telefnonicky alebo prostredníctvom mailu.