Viete kedy vám prináleží odchodné a kedy odstupné? Oba tieto pojmy upravuje Zákonník práce. V dnešnom článku si predstavíme hlavné rozdiely medzi nimi tak, aby ste vedeli kedy máte nárok na ktorý typ odmeny pri ukončení pracovného pomeru.

Medzi odchodným a odstupným je niekoľko podstatných rozdielov, ktoré sa vám zíde vedieť najmä v prípade, ak v práci ukončujete pracovný pomer. Dôkladnú znalosť o spomínaných pojmoch by nemal mať iba zamestnávateľ, ale i zamestnanec.

 

Odchodné dostanete iba raz

Odchodné je finančná kompenzácia, na ktorú vzniká nárok zamestnancovi iba v prípade, že  spĺňa niekoľko podmienok. Podľa Zákonníka práce § 76a patrí zamestnancovi odchodné pri prvom skončení pracovného pomeru, po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%.

Výška odchodného musí byť najmenej v sume vášho priemerného mesačného zárobku, ak nebolo v kolektívnej alebo pracovnej zmluve dohodnuté inak. Tie môžu ustanoviť zamestnávateľovi povinnosť poskytnúť oprávnenému zamestnancovi aj vyššiu sumu odchodného. Nezáleží pritom, či bol pracovný pomer ukončený zo strany zamestnávateľa, alebo zamestnanca.

Odchodné teda patrí ľuďom, ktorí dosiahli dôchodkový vek, alebo im bol priznaný invalidný dôchodok, a zároveň ukončujú svoj pracovný pomer. Získať ho môžu iba raz a iba od jedného zamestnávateľa.

 

Odstupné za ukončenie pracovného pomeru zamestnávateľom

Nárok na odstupné vzniká zamestnancovi iba v prípade, ak prišiel o zamestnanie nie svojou vinou. S finančnou kompenzáciou teda nemôžete rátať, ak ste podali výpoveď, alebo ste dostali výpoveď na základe porušenia disciplíny. Pracovný pomer musí byť ukončený zo strany zamestnávateľa.

Odstupné môže na rozdiel od odchodného získať zamestnanec aj viackrát, avšak iba v prípade, ak opätovne splní podmienky k jeho získaniu. V tomto prípade je zákon o niečo striktnejší a odstupné priznáva zamestnancovi iba v určitých prípadoch.