Práve vám zazvonil telefón. Hlas na druhej strane vám oznámil, že vás na základe vašej žiadosti o prácu pozýva na pohovor. Ako sa však naň pripraviť? Dnes sa spoločne pozrieme na ideálnu odpoveď na otázku, ktorá takmer zaručene padne na každom jednom pohovore. Ktorá to je? Čítajte ďalej.

Ak ste už zopár pohovorov absolvovali, isto ste si všimli, že sa na nich opakuje stále niekoľko otázok dookola. Nie je to preto, že by boli personalisti málo kreatívni. Odpoveďami na vybrané otázky zistia motivácie uchádzača o dané pracovné miesto ako aj všetky ostatné predpoklady, ktoré si potrebujú overiť. Jednou z najpoužívanejších otázok je otázka: “Opíšte mi vašu pracovnú náplň a zodpovednosti na bývalej pracovnej pozícii.”.

Krátky, stručný a jasný opis aktivít a zodpovedností na vašej predošlej pracovnej pozícii je doslova alfou a omegou úspechu na pohovore. Nič totižto nepôsobí horšie než rapkanie o vlastnej pracovnej pozícii, prípadne dlhý monológ bez zámeru a štruktúry, či naopak príliš strohá odpoveď, ktorá personalistovi neposkytne obraz o vás ako o uchádzačovi.

V rámci vašej odpovede na danú otázku nezabudnite spomenúť 3 najdôležitejšie body.

Poprvé, vaše kľúčové úlohy na pozícií, ktoré mali najväčší dopad na úspech celej organizácie. Ak chcete byť stopercentní, popíšte aj dané dopady. Druhým bodom vášho monológu by mali byť vaše pracovné úspechy. Spomeňte jednu až dve konkrétne situácie a okrem vlastného pocitu uveďte ideálne aj nestranný pohľad, napríklad vašich kolegov, na tieto úspechy.

Posledným bodom odpovede by mali byť vaše osobné ašpirácie a preferencie v práci. Spomeňte tu oblasti, v ktorých ste vynikali a prečo si myslíte, že práve tieto pracovné úlohy vám vyhovovali najviac. Poodhaľte svoju osobnosť a nadviažte ľudský kontakt s personalistom.

Čím môžete dobrý dojem na pohovore ešte podporiť?

 

Nabiflite sa údaje z vášho životopisu

Životopis je prakticky jediný dokument, z ktorého vychádza personalista pri zvažovaní o tom, nakoľko vhodný kandidát/ka ste na danú pracovnú pozíciu. Aj keď v súčasnosti sa dá mnohé zistiť už aj z verejných profilov na sociálnych sieťach daného človeka, údaje zo životopisu zostávajú aj naďalej hlavným zdrojom informácií.

Zlatým pravidlom je, že všetky údaje, ktoré máte uvedené v životopise, a prípadne aj v motivačnom liste, by ste mali vedieť naspamäť z hlavy. Je takmer isté, že si ich bude chcieť náborový pracovník na pohovore overiť. Vyťažte z tejto situácie maximum!

Využite zvedavé otázky personalistu a chopte sa šance porozprávať o vašich pracovných skúsenostiach a úspechoch viac, než je uvedené v životopise.